شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹

مجوز فعالیت صرافی

عنوان مجوز : مجوز فعالیت صرافی / شماره مجوز : ۳۲۵۴۰۴
صادر شده توسط : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / در تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ / با مدت اعتبار : پنج سال از تاریخ صدور

مجوز فعالیت صرافی

کارت عضویت کانون صرافان ایران

عنوان مجوز : کارت عضویت کانون صرافان ایران / شماره مجوز : ۱۲۲۹
صادر شده توسط : کانون صرافان ایران / در تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ / با مدت اعتبار : پنج سال از تاریخ صدور

کارت عضویت کانون صرافان ایران

عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

عنوان مجوز : عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران


عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

مجوز تبلیغات کانون صرافان

عنوان مجوز : مجوز تبلیغات کانون صرافان / شماره مجوز : ۲۹۳۳
صادر شده توسط : کانون صرافان ایران / در تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ / با مدت اعتبار : یک سال

مجوز تبلیغات کانون صرافان

کد اقتصادی
کد اقتصادی : ۴۱۱۳۶۴۴۶۵۹۹۷کد اقتصادی : ۴۱۱۳۶۴۴۶۵۹۹۷دانلود PDF کد اقتصادی

آگهی روزنامه رسمی کشور
شرکت تضامنی امیر نجومی و شرکاء ، شماره ثبت ۳۶۰۴۰۸
دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۳۲۵۴۰۴
عضو کانون صرافان ایران به شماره عضویت ۱۲۲۹
سرمایه ثبت شده  و پرداخت شده شرکت ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
سهامداران و شرکاء شرکت : آقایان امیر نجومی ( دارای ۲۵ درصد سهم الشرکه ) و  فرزاد کشاورز ( دارای ۷۵ درصد سهم الشرکه )
مدیر عامل : امیر نجومی
رئیس هیئت مدیره : فرزاد کشاورز

دانلود مجوزها

هرگونه سوء استفاده از مندرجات این صفحه اعم از متون مجوزها یا تصاویر مجوزها ، به منزله جعل اسناد دولتی بوده و پیگرد قانونی دارد

صرافی رویال - خدمات / اطلاعات