شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹

آرشیو آخرین نرخ ها در یک روز

سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select

آرشیو نرخها در بازه های زمانی

انتخاب مشاهده نرخ ارز / سکه : 
select
 
از
سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select

تا
سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select

آرشیو نمودارهای تغییرات روزانه نرخ ها

انتخاب مشاهده نمودار نرخ ارز / سکه : 
select
 
سال: 
select
  ماه: 
select
 روز: 
select
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات